پرسش در مورد محصول #15822

ببخشید جعبه اصل Rb5 سفیده یا مشکی
دوستانم گرفتن مشکیه؟